Technika GRZEWCZA

 • Instalacje Centralnego Ogrzewania – montaż nowych, modernizacja i rozbudowa już istniejących.
 • Wymiana PIECÓW na paliwo stałe jak i KOTŁÓW GAZOWYCH ( na nowe spełniające aktualne wymagania co do jakości spalin)
 • Przeglądy i serwis usuwanie awarii i i wycieków,                                                                                                                                                                      – płukanie i odmulanie instalacji, rur, grzejników, ogrzewania podłogowego.
 • Bezinwazyjne usuwanie wycieków i nieszczelności w przegrodach ścian, podłóg                                                                                                              (poprzez zastosowaniu specjalistyczych środków chemicznych unikamy kucia ścian i podłóg)
 • Montaż grzejników i ich wymiana również  na działającej instalacji bez opróżniania jej z wody                                                                                         ( METODA ZAMRAŻANIA RUR ) 
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Dobór i montaż POMP CIEPŁA
 • Dobór i montaż systemów wentylacji mechanicznej z REKUPERACJĄ

Technika GAZOWA

 • Montaż i serwis nowoczesnych kondensacyjnych kotłów gazowych
 • Montaż i serwis podgrzewaczy gazowych ciepłej wody użytkowej cwu (tzw łazienkowe piecyki gazowe)
 • Zewętrzne przyłącza gazowe
 • Instalacje gazowe – przegląd, serwis, naprawa i modernizacja, próby szczelności.

Technika SANITARNA

 • Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • Instalacje i sieci wodne i kanalizacyjne
 • Przydomowe OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW i SZAMBA
 • Studzienki wodomierzowe
 • Rozprowadzenie poziomów kanalizacyjnych na etapie robt fundamentowcy
 • Lokalizowanie i usuwanie awarii i nieszczelności instalacji wodnych
 • Zabudowa podliczników  “wody ogrodowej”
Close Menu